Studentrådet AD
-
Fakultet for arkitektur og design

Om studentrådet

ARKITEKTUR OG DESIGN
For studentene ved Fakultetet for Arkitektur og Design

Fakultetet inkluderer følgende institutt:
Institutt for design (ID)
Kunstakademiet i Trondheim (KiT)
Institutt for arkitekt og teknologi (IAT)
Institutt for arkitektur og planlegging (IAP)

Studentrådsrepresentantene har studentrådsmøte torsdager kl 16.15 hver tredje uke. Møtet innkalles og ledes av FTVene. Rådet tar opp saker som angår alle studieretningene, og er ansvarlige for utdelingen av fakultetets midler til studentinitierte prosjekter.

FTVene har kontortid tirsdager 12-14

Nyheter

Kontakt oss