Studentrådet AD
-
Fakultet for arkitektur og design

Om studentrådet

ARKITEKTUR OG DESIGN
For studentene ved Fakultet for Arkitektur og Design

Studentrådet AD består av dine tillitsvalgte og jobber både opp mot instituttet og selve fakultetet. Dersom du har problemer med noe relatert til studiet, NTNU eller har gode forslag til noe som kan bli bedre, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Dette kan du gjøre gjennom mail, sosiale kanaler, eller ved å oppsøke oss under kontortid.

Fakultetet inkluderer følgende institutt:
Institutt for design (ID)
Kunstakademiet i Trondheim (KiT)
Institutt for arkitekt og teknologi (IAT)
Institutt for arkitektur og planlegging (IAP)Nyheter