Studentrådet høsten 2020

Kjære studenter ved AD-fakultetet!

Resultatene etter vårens valg av tillitsvalgte lyder som følger:

Fakultetstillitsvalgte: Lucas Scheffer, Astrid Maria Ibenholt, Erik Scott Hognestad (nyvalgt).

Instituttillitsvalgte ved IAT (Arkitektur og Teknologi): Marie Line Furland, Nanna Helland Berger (nyvalgt).

Instituttillitsvalgte ved IAP (Arkitektur og Planlegging): Hans Lindbo, Anne Marte Gjørvad (nyvalgt).

Instituttillitsvalgte ved ID Trondheim (Industriell Design): Sebastian Oliver Dahl (nyvalgt), Rein Mårdalen (nyvalgt).

Instituttillitsvalgte ved ID Gjøvik (Industriell Design): Ida Parelius (gjenvalgt), Even Brujordet (nyvalgt).