Valg av tillitsvalgte høsten 2020

Ønsker du å stille til valg som tillitsvalgt ved Studentrådet AD? I høst skal det velges to nye fakultetstillitsvalgte (FTV) som kan representere samtlige studenter ved fakultet for arkitektur og design, samt én ny instituttillitsvalgt (ITV) ved følgende institutter tilknyttet fakultetet: ID Gjøvik, ID Trondheim, IAP (Institutt for arkitektur og planlegging) og IAT (Institutt for arkitektur og teknologi).

Du kan stille som kandidat til valget mellom 12. – 18. oktober. Fristen for å stille utløper kl. 18:00 søndag 18. oktober. Valget åpner 19. oktober, og holder åpent ut 29. oktober. Meld ditt kandidatur her.

Stillingsbeskrivelse for verv som fakultetstillitsvalgt (FTV): https://drive.google.com/file/d/16CgPT4p6oQTc-qFBpmtA4_G1cHYsT8Tk/view

Stillingsbeskrivelse for verv som instituttillitsvalgt (ITV): https://drive.google.com/file/d/1oPWItdtRyPQDBiERI5PLrDS9J8dTPsdK/view