NYVALGTE I STUDENTRÅDET AD

Etter gjennomført valg kan vi med glede presentere de nye tillitsvalgte fra og med høsten 2021:

Fakultetstillitsvalgt: Thea Holter Sola
Fakultetstillitsvalgt: Silje Reite Moen


Instituttillitsvalgt ved IAP: Ine Lien
Instituttillitsvalgt ved IAT: Ingvild Marittsdatter Haga
Instituttillitsvalgt ved ID Trondheim: Sebastian Oliver Dahl