Valgresultatet for våren 2022

Etter gjennomført valg kan vi med glede presentere de nye tillitsvalgte fra og med våren 2022:

Fakultetstillitsvalgt: Milla Randsberg

Instituttillitsvalgt ved IAP: Tor Haugen Kvisgaard
Instituttillitsvalgt ved IAT: Morten Nordaas
Instituttillitsvalgt ved ID Trondheim: Sunniva Hveem Valvik
Instituttillitsvalgt ved ID Gjøvik: Ingvild Netland Nystein

Med det ser studentrådet på AD-fakultetet slik ut:

FTV:
Silje Reite Moen – siljmoe@stud.ntnu.no
Thea Holter Sola – theahso@stud.ntnu.no
Milla Randsborg – millayr@stud.ntnu.no

ITV, IAT:
Ingvil Marisdatter Haga – ingvmh@stud.ntnu.no
Tor Haugen Kvisgaard – torhkv@stud.ntnu.no

ITV, IAP:
Ine Lien – inel@stud.ntnu.no
Morten Nordaas – mtnordaa@stud.ntnu.no

ITV, ID Trondheim:
Kaja Ronglan – kajagr@stud.ntnu.no
Sunniva Hveem Valvik – sunnivhv@stud.ntnu.no

ITV, ID Gjøvik:
Lisa Grøtan Sørgaard – lisagso@stud.ntnu.no
Ingvild Netland Nystein – ingvilmn@stud.ntnu.no

ITV, KIT:
Asta Bøeg Hansen-Hoeck – ashansen@stud.ntnu.no
Mohammad Bayesthe – mohammba@stud.ntnu.no