Studentmidler/Student Council Funds

Hvert semester deler Studentrådet AD ut midler til studentinitierte prosjekter som kommer studentene ved Fakultet for arkitektur og design til gode. Dette semesteret er det en større pott som kan søkes på.  Retningslinjer finner du her. Les igjennom retningslinjene før du søker. Søknadsfrist er 1. oktober. OBS: NY SØKNADSFRIST 05. OKTOBER! Søknaden sendes til ftv@sr-ad.no, der det Read more about Studentmidler/Student Council Funds[…]

Bakgrunnsbilete

Valg av tillitsvalgte høsten 2020

Ønsker du å stille til valg som tillitsvalgt ved Studentrådet AD? I høst skal det velges to nye fakultetstillitsvalgte (FTV) som kan representere samtlige studenter ved fakultet for arkitektur og design, samt én ny instituttillitsvalgt (ITV) ved følgende institutter tilknyttet fakultetet: ID Gjøvik, ID Trondheim, IAP (Institutt for arkitektur og planlegging) og IAT (Institutt for Read more about Valg av tillitsvalgte høsten 2020[…]

Studentrådet høsten 2020

Kjære studenter ved AD-fakultetet! Resultatene etter vårens valg av tillitsvalgte lyder som følger: Fakultetstillitsvalgte: Lucas Scheffer, Astrid Maria Ibenholt, Erik Scott Hognestad (nyvalgt). Instituttillitsvalgte ved IAT (Arkitektur og Teknologi): Marie Line Furland, Nanna Helland Berger (nyvalgt). Instituttillitsvalgte ved IAP (Arkitektur og Planlegging): Hans Lindbo, Anne Marte Gjørvad (nyvalgt). Instituttillitsvalgte ved ID Trondheim (Industriell Design): Sebastian Read more about Studentrådet høsten 2020[…]

Studentvalget våren 2020

Velkommen til studentvalget våren 2020. Ønsker du å bidra til at dine medstudenter får en bedre studiehverdag, samt få mulighet til medvirksomhet på institutt og fakultet? Da passer du perfekt til stillingen som studenttillitsvalg. Som tillitsvalgt ved institutt eller fakultet arbeider du med å representere studentene opp mot ledelsen. I tillegg får du god erfaring Read more about Studentvalget våren 2020[…]

Studentvalget H19

Nå er det mulig å stille til valg til Studentrådet AD for skoleåret 2020! Frist for å melde kandidatur er 1. november kl 16.00. Dersom du er interessert i å påvirke DIN studiehverdag, så still til valg! Til Studentrådet AD skal det velges følgende: Fakultetstillitsvalgt (FTV): 2 stillinger Instituttillitsvalgt (ITV): Institutt for arkitektur: 2 stillinger Read more about Studentvalget H19[…]