October 10, 2022

Valg

Vil du bli tillitsvalgt?

Still som kandidat her

 

Benk en venn her

 

 

Hva skal velges?

Det skal velges én ny FTV, og følgende institutter skal velge ny ITV. Man stiller til valg for skoleåret 2023:

– Institutt for Design

– Institutt for Arkitektur og Planlegging

– Institutt for Arkitektur og Teknologi

– Kunstakademiet i Trondheim

– Tillitsvalgt i Gjøvik

Instituttillitsvalgte representerer hele studentmassen på sitt institutt. 

Hva går stillingen ut på?

De er den viktigste kontaktpersonen du har for å påvirke hvordan ting gjøres på studieprogrammet ditt eller NTNU generelt. De bistår også medstudenter med spørsmål om alt som har med studieprogrammet og NTNU å gjøre, og har også et tillitsverv med taushetsplikt hvis du trenger noen å snakke med. De er medlemmer av Studentrådet ved fakultetet, som har et veldig godt sosialt miljø, med seminarer hvert semester. De sitter også i instituttstyret, studieprogramutvalg og mer. Stillingen er honorert med 60 timer per semester.

Rollen som fakultetstillitsvalgt er mye av det samme, bare på et bredere nivå. Det betyr større ansvar, men også større honorar og påvirkningskraft. Her sitter du blandt annet i dekanens ukentlige ledermøter, i møter med studentdemokratiet på tvers av NTNU, og du leder møtene i Studentrådet AD. 

Vil du være med på å påvirke dine medstudenters studiehverdag? Still!

Har du noen spørsmål om stillingen? Kontakt ITVen på ditt studie, eller send oss en mail på ftv@sr-ad.no.

5 gode grunner til å stille!

 5 gode grunner til å stille!

1. Det er en god mulighet til å jobbe for dine medstudenter

2. Du får betalt!

3. Det er et hyggelig sosialt miljø! Med seminarer hvert semester, og andre sosiale events.

4. Du får god erfaring som ser bra ut på CVen. Her lærer du hvordan NTNU fungerer, hvordan en så enorm organisasjon styres, og profesjonell møtedrift.

5. Du trenger ikke noe forhåndserfaring! Vi sørger for grundig opplæring.